SmartVote

SmartVote

System do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim

SmartVote jest intuicyjnym i przyjaznym w obsłudze systemem, przeznaczonym do internetowego głosowania nad budżetem obywatelskim.

Podstawowe funkcje systemu SmartVote umożliwiają prowadzenie anonimowych badań dotyczących budżetu obywatelskiego, jak również jawnych głosowań publicznych. W przypadku głosowań jawnych system może stanowić uzupełnienie tradycyjnej formy pisemnej lub całkowicie ją zastąpić. Ponadto SmartVote analizuje wyniki według wybranych przez użytkownika kryteriów i tworzy raporty, co jest niezwykle wygodne w przypadku analizy zależności pomiędzy udzielonymi odpowiedziami.

Głównymi zaletami SmartVote są:

 • Intuicyjna i przyjazna obsługa zarówno dla osób zarządzających systemem jak i użytkownika
 • Głosowanie przez komputery, tablety oraz smartfony Możliwość prowadzenia głosowań w systemie jawnym i niejawnym
 • Analiza wyników nie tylko w ujęciu ogólnym ale także wg określonych kryteriów
 • Ograniczenie błędów i eliminacja pomyłek występujących przy głosowaniu tradycyjnym
 • Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji całego procesu głosowania
  • Definiowanie wyników w postaci zaawansowanej
  • Eksportowanie ankiety do pliku w formacie PDF zbliżonym do ankiety interaktywnej
  • Dostosowanie graficzne ankiety w zakresie kolorów, tekstu, tła, nagłówka oraz stopkiz
 Procesy systemu SmartVote

Proces 1 – sondaż, głosowanie
Proces 1 pozwala na przeprowadzenie sondażu (badania marketingowego) lub głosowania w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość oddania głosu po zalogowaniu się do systemu. Głównymi funkcjami w tym procesie są:

 • Import przez administratora warunków uprawniających do głosowania i proces weryfikacji praw do głosowania, a także zarządzanie głosami i głosującymi Administrator/Operatorzy mogą tworzyć treść projektu w graficznym edytorze treści
 • Użytkownik oddaje wyłącznie jeden głos w trybie głosowania, który następnie może modyfikować do czasu zamknięcia głosowania
 • Ustalanie indywidualnej nazwy podstrony www dla ankiety oraz poszczególnych kart wyników
 • Ustawienie dostępności wyników dla użytkowników

Ponadto SmartVote posiada opcję wybóru trybu ankiety spośród trzech dostępnych opcji: zamknięta, anonimowa i publiczna.

Proces 2 – Urna
Proces Urny jest elektroniczną formą głosowania tradycyjnego. Przebiega w następujących etapach:

 • Operator komisji po zalogowaniu na swoje konto ma możliwość uruchomienia mechanizmu urny oraz wyświetlenie jej na innym urządzeniu
 • Operator komisji może weryfikować użytkownika za pomocą następujących filtrów: PESEL, Imię, Nazwisko, Adres, Data urodzenia, w przypadku braku wyników Operator Komisji może dodać głosującego do bazy
 • Operator komisji po weryfikacji użytkownika akceptuje jego udział w głosowaniu i zwalnia mechanizm blokujący oddanie głosu
 • Użytkownik oddaje głos na urządzeniu przypisanym do urny
 • Po oddaniu głosu mechanizm głosowania zostaje ponownie zablokowany
 • Powtórzenie powyższych czynności

Proces Urny umożliwia:

 • Definiowanie wyników w postaci zaawansowanej
 • Eksportowanie ankiety do pliku w formacie PDF zbliżonym do ankiety interaktywnej
 • Dostosowanie graficzne ankiety w zakresie kolorów, tekstu, tła, nagłówka oraz stopki

Podział kompetencji w SmartVote:

 • Administrator – wszystkie uprawnienia
 • Operator – tworzenie i modyfikowanie projektu, podgląd wyników ankiety w momencie jej trwania oraz po jej zakończeniu
 • Operator komisji (uprawnienie przypisywane do konkretnego projektu) – możliwość ręcznego walidowania głosu użytkownika, możliwość wielokrotnego dodawania głosu w głosowaniu (przepisywania głosów papierowych do systemu elektronicznego), dodawania użytkowników i edytowania ich danych
 • Użytkownik – oddanie głosu w różnych projektach
 • STORMSHIELD

 • Barracuda Networks

 • Safetica DLP

 • Kingston Data Traveler

 • ShadowProtect

 • Acronis

 • Barracuda Backup Service