Senhasegura

Senhasegura

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Senhasegura to system klasy PAM (Privileged Access Management), który umożliwia firmie zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem uprzywilejowanym (Admin / SuperAdmin / Outsourcing IT). Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie poświadczeń oraz śledzenie ich użycia.

Dzięki Senhasegura nadasz użytkownikom dostęp do konkretnych systemów bądź urządzeń bez przekazywania im haseł. Wszelkie sesje zdalne mogą być nagrywane, co pozwala na ich automatyczne kontrolowanie i rozliczanie – jest to niezwykle istotne, gdy do firmowej sieci wpuszczane są strony trzecie (wdrożeniowcy, outsourcing). Efekt? Administratorzy zyskują dzięki temu szereg możliwości – m.in. w obszarze zarzadzania różnymi procesami w firmie, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo organizacji.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania Senhasegura ?

 • Intuicyjny interfejs sprawia, że wdrożenie i zarządzanie Senhasegura jest szybsze i prostsze niż w przypadku innych systemów PAM, a użytkownicy mogą korzystać bezproblemowo z nawet najbardziej zaawansowanych funkcji.
 • Wysoka kompatybilność  – Rozwiązanie wdrożyć można w niemalże każdym przedsiębiorstwie. Jego forma wyróżnia się uniwersalnością i kompatybilnością ze sprzętem i systemami, które znajdują się w Twojej organizacji. Dzięki tej właściwości system PAM dostosowuje się do różnych systemów, wymagań i trybu pracy. Senhasegura pozwala na integrację z usługami katalogowymi, rozwiązaniami do backupu czy systemami SIEM. Produkt jest rozpowszechniony na całym świecie za czym idzie kompatybilność z wieloma systemami operacyjnymi, aplikacjami internetowymi, urządzeniami sieciowymi, aplikacjami, urządzeniami zabezpieczającymi, środowiskami wirtualizacji, bazami danych i usługami katalogowymi.
 • Logowanie do web-consoli  opiera się na indywidualnych hasłach i loginach, które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz więcej rozwiązań IT korzysta właśnie z takich paneli zapewniając szybki dostęp z każdego miejsca. Senhasegura PAM w pełni wspiera bezagentowe logowanie do web-consoli uniemożliwiając przechwycenie poświadczeń podczas tego procesu oraz zabezpieczając przed zalogowaniem się nieporządnych osób.
 • Zaawansowany filtr komend – dzięki nim administrator może np. stworzyć listę zablokowanych poleceń, które automatycznie wylogują użytkownika z systemu. W ten sposób możliwe jest wcześniejsze reagowanie na zagrożenie, którego owocem jest np. awaria krytycznej aplikacji czy odpływ danych. Rozwiązanie Senhasegura posiada rozbudowany filtr komend pozwalający na stworzenie czarnej listy poleceń, które zostaną zablokowane. Z filtrem komend możemy powiązać polityki bezpieczeństwa od informowania administratora o próbie użycia zakazanego polecenia, aż po automatyczne zerwanie sesji i zablokowanie użytkownika, który złamał politykę firmy.
 • Ochrona kont uprzywilejowanych – konta uprzywilejowane posiadają szerszy dostęp i większe uprawnienia, które dostarczają danych osobowych czy pozwalają na zmiany w konfiguracji. Dzięki nim Twoje przedsiębiorstwo ma pełną kontrolę nad tym, kiedy i komu udzielane są poszczególne dokumenty i materiały, dlatego niezwykle istotnym jest, aby w pełni zabezpieczyć ich wykorzystanie i mieć pewność, iż nie zostały użyte przeciwko organizacji.
 • Wsparcie techniczne – Senhasegura pomaga na każdym etapie wdrożenia i użytkowania wskazanego rozwiązania. Na etapie testów rozwiązania możesz liczyć na bezpłatne, zdalne wdrożenie lub dołączyć do szkolenia w formie warsztatów. Użytkownicy rozwiązania Senhasegura mają zapewnione wsparcie techniczne dystrybutora świadczone w języku polskim od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17 oraz wsparcie techniczne producenta w języku angielskim 24/7.
 • STORMSHIELD

 • Barracuda Networks

 • Safetica DLP

 • Kingston Data Traveler

 • ShadowProtect

 • Acronis

 • Barracuda Backup Service