Netwrix

Netwrix

BigImageNetwrix rozpoczął działalność w 2006 roku, siedziba firmy znajduje się w Kalifornii. Podstawową funkcją jest automatyczny audyt całej infrastruktury IT, co z kolei zapewnia utrzymanie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Kluczową korzyścią jest bieżące monitorowanie zmian środowiska informatycznego i regularna ocena aktualnej konfiguracji systemu, po to aby wykrywać naruszenia zasad bezpieczeństwa i zapewniać pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Rozwiązania producenta zapewniają możliwość prowadzenia audytu i kontroli dla najważniejszych platform i aplikacji sieciowych. Netwrix oferuje proste, niedrogie i skuteczne narzędzia, które powstały z myślą zarówno o rynku małych i średnich firm jak i dużych przedsiębiorstw i organizacji.

Netwrix All-in-One Suite
Zintegrowany pakiet bezpieczeństwa zawierający wszystkie produkty NetWrix

Ulotka Netwrix All-in-One Suite

Dla firm poszukujących kompleksowego rozwiązania, charakteryzującego się łatwym licencjonowaniem  oraz instalacją, a także sposobem zarządzania umożliwiającym monitorowanie i kontrolę wszystkich zasobów w obrębie infrastruktury IT firmy, doskonałym rozwiązaniem będzie pakiet Netwrix All-in-One. Umożliwia on całościowe spojrzenie na aktualny stan infrastruktury oraz jej kontrolę w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu możliwości raportowania serwerów SQL oraz innowacyjnych metod przechowywania danych, zyskujesz możliwość dokonywania szczegółowego audytu codziennych zmian.
Pakiet oferuje również możliwość zarządzania tożsamością użytkownika oraz monitorowania narzędzi, co umożliwia zarządzania najważniejszymi i dynamicznie zmieniającymi się środowiskami.
Pakiet NetWrix All-in-One został stworzony, aby zagwarantować wyjątkową jakość poprzez włączenie w jego zakres niemal wszystkich produktów oferowanych przez NetWrix.

 Platformy obsługiwane przez NetWrix All-in-One Suite:

 • Active Directory
 • Windows Servers
 •  Exchange
 •  Net App
 •  File Server
 •  VMware vSphare I ESX
 •  Virtual Machine Manager
 •  Serwer SQL
 •  Serwer Share Point
 •  Network Devices
 •  EMC
 •  Aplikacje Google

Najważniejsze korzyści:

 • Jedna zintegrowana platforma z różnorodnymi modułami ukazującymi w szczegółowych emailach i raportach sieciowych kiedy i przez kogo zostały wprowadzone zmiany
 • Całościowy ogląd firmy – ukazanie wszelkich zmian i zarządzanie środowiskiem każdej wielkości
 • Rozszerzona kontrola aplikacji z ograniczonymi lub nieistniejącymi informacjami audytowymi
 • Do 50% oszczędności kosztów w porównaniu z innymi rozwiązaniami, które nie są w stanie w równie efektywny sposób sprostać wymaganiom zarządzania złożonymi środowiskami
 • Utrzymywanie zgodności zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki szczegółowym raportom oraz narzędziom do zarządzania
 • Rollback zmian umożliwia przywrócenie stanu sprzed szkodliwych lub niechcianych zmian bez powodowania przestojów Active Directory, Group Policy oraz plików
 • Narzędzia do zarządzania tożsamością ułatwiające wykonywanie najbardziej popularnych działań, takich jak zarządzanie hasłami, które zostały zapomniane przez użytkowników lub wygasły, a także monitorowanie logów użytkowników
 • Skalowalność w celu szybkiej kontroli oraz zarządzania stanem systemu w obrębie bardzo zróżnicowanych środowisk
 • Łatwy w użyciu, brak konieczności organizowania szkoleń czy wykorzystywania dodatkowych zasobów
 • Ogólna ocena działań administratorów umożliwiająca monitorowanie zmian oraz podjętych zadań

Najważniejsze cechy:

 • Kontrola, zarządzanie i monitorowanie w obrębie większości platform i systemów, przy zachowaniu stałych kosztów
 • Raportowanie i alerty w czasie rzeczywistym umożliwiające stałe informowanie o krytycznych zdarzeniach w obrębie urządzeń firmowych
 • Wsparcie dla rozwiązań SIEM innych producentów, włączając w to SCOM, w celu maksymalizacji inwestycji i ograniczenia wzrostu liczby konsoli
 • Rozbudowane możliwości magazynowania, ułatwiające tworzenie raportów z minionych zdarzeń oraz audyt obejmujący ostatnie siedem lat lub więcej
 • Zestawienie wartości przed i po, w celu pełnej oceny każdej zmiany w szerokim zakresie systemów i urządzeń,
 • Predefiniowane i tworzone na żądanie raporty z możliwością dokonania subskrypcji, wykorzystujące usługi raportowania SQL oraz ponad 200 raportów dodatkowych oraz obejmujących szeroki zakres parametrów bezpieczeństwa i zgodności
 • Odzyskiwanie obiektów Active Directory – anulowanie zmian w obrębie Active Directory bez konieczności sięgania do kopii zapasowych lub do kontrolerów domeny, w odróżnieniu do wbudowanych narzędzi
 • Wygodne licencjonowanie dla użytkowników Active Directory
 • Funkcjonalność systemu zarządzania tożsamością, włączając w to kontrolę dostępu oraz zarządzanie hasłami
 •  Monitorowanie stanu systemu i urządzeń w celu zapewnienia stabilności oraz wydajności działania niemal wszystkich urządzeń IT
 • Ochrona inwestycji, otrzymywanie bez żadnych dodatkowych kosztów wszelkich produktów NetWrix, w momencie pojawienia się ich na rynku
 •  NetWrix All-in-One Suite umożliwia organizacjom szybszy rozwój, dzięki ograniczaniu kosztów związanych z zakupem nowych rozwiązań, niezbędnych aby sprostać zmieniającym się wymaganiom
 •  NetWrix All-in-One Suite to dostęp do większości technologii oferowanych w ramach jednego rozwiązania, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości

 Pobierz wersję testową NetWrix All-in-One Suite już dzisiaj:
Netwrix.com/all-in-one

Netwrix Auditor
Całkowita przejrzystość tego, kto, kiedy i gdzie podejmuje działania w obrębie całej infrastruktury IT.

Netwrix Auditor jest numerem 1 wśród platform przeznaczonych do kontrolowania zmian i konfiguracji, gwarantującą całkowitą przejrzystość tego, kto, gdzie i kiedy dokonuje podejmuje jakiekolwiek działania w obrębie całej infrastruktury IT. Upraszcza utrzymanie zgodności z procedurami, podnosi bezpieczeństwo i upraszcza analizę przyczyn źródłowych.
Netwrix Auditor obejmuje najszersze – w porównaniu z jakimkolwiek innym vendorem – spektrum kontrolowanych systemów i aplikacji, włączając w to Active Directory, Exchange, Windows Server, File Server, SharePoint, VMware i inne.

Rozwiązania:

Netwrix Auditor dla Active Directory
Netwrix Auditor dla File Servers – możliwość kontrolowania EMC i NetApp
Netwrix Auditor dla  serwerów SQL
Netwrix Auditor dla serwerów Windows – możliwość kontrolowania Event Logs, Syslog, Cisco, IIS, DNS i więcej
Netwrix Auditor dla Exchange
Netwrix Auditor dla SharePoint
Netwrix Auditor VMware

Kontrola serwerów wirtualnych i innych serwerów oraz aplikacji ma miejsce nawet w sytuacji, kiedy nie pojawiają się żadne logi. Dzieje się tak dzięki rejestrowaniu aktywności ekranu uprzywilejowanych użytkowników oraz możliwości przeszukiwania i odtwarzania lub śledzenia konfiguracji przechowywanych w bazach danych.

Korzyści:

 • Pozytywne wyniki kontroli zgodności dla HIPAA, PCI, SOX, FISMA i innych, szybki dostęp do wymaganych raportów z centralnego AuditArchive, dwuwarstwowej pamięci, przechowującej dane przez 10 lub więcej lat.
 • Utrzymywanie zgodności dzięki kontroli autoryzowanych i nieautoryzowanych zmian.
 • Praca w obrębie wszystkich systemów i aplikacji, nawet jeśli nie są tworzone żadne logi audytu.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa.
 • Wykrywanie i śledzenie incydentów związanych z bezpieczeństwem poprzez analizowanie nieautoryzowanych lub złośliwych zmian w konfiguracjach systemu.
 • Wykrywanie i zapobieganie wyciekom informacji wrażliwych poprzez kontrolę zmian w zawartości treści oraz uprawnieniach użytkowników.
 • Przekraczanie ograniczeń natywnego audytu i rozszerzenie funkcjonalności narzędzi SIEM poprzez wypełnienie luk i eliminowanie szumów w danych audytu, używając technologii AuditAssurance.

Uproszczona analiza przyczyn źródłowych

 • Ciągłość praktyk biznesowych poprzez wczesne wykrywanie przypadkowych zmian oraz błędów w konfiguracjach systemu.
 • Analiza przyczyn źródłowych: natychmiastowe rozwiązywanie problemów oraz naprawa uszkodzonych konfiguracji systemu.
 • Redukcja czasu przestoju systemu spowodowana przez czynnik ludzki lub błędną konfigurację systemu.
 • Zarządzanie zmianami: uproszczony proces zarządzania zmianami konfiguracji oraz integracja z zewnętrznymi systemami CM (BMC Remedy itp.), bazującymi na ITIL.
 • Określenie uprawnień użytkowników uprzywilejowanych, zdalnych dostawców oraz dostawców usług (MSP) poprzez zapisywanie zawartości ekranu użytkowników uprzywilejowanych wraz z możliwością nagrywania, wyszukiwania i odtwarzania.
 • Narzędzia przeznaczone do audytu konfiguracji pomagają analizować konfiguracje w zestawieniu z najlepszymi praktykami, narzucają standardy konfiguracji i konieczność stosowania się do określonych wymagań.

Cechy systemu:

 • Ujednolicona platforma
 •  Audyt zmian: wykrywanie, raportowane oraz alerty wszystkich zmian konfiguracji w obrębie całej infrastruktury IT, ze szczegółowymi informacjami na temat tego, kto, kiedy i gdzie dokonał zmian oraz określeniem stanu przed i po zmianach.
 •  Ocena konfiguracji: raporty State-in-time pokazują ustawienia konfiguracji w dowolnym momencie, takie jak przynależność do grup lub ustawienia polityki haseł w sposób, w jaki były skonfigurowane rok wcześniej.
 • Łatwe i atrakcyjne cenowo: pracuj w niestandardowy sposób, obniżaj TCO dzięki brakowi  kosztownych rozwiązań czy urządzeń.
 • Szerszy zakres audytowanych systemów i aplikacji.
 • Ujednolicona platforma przeznaczona do audytu całej struktury IT, w odróżnieniu od innych vendorów, którzy proponują zestawy trudnych do zintegrowania, niewspółpracujących narzędzi.
 • Skalowalność na poziomie przedsiębiorstwa
 • Tryb pracy bezagentowy lub z lekkim agentem, który nie wpływa na pracę systemu.
 • AuditAssurance: konsoliduje dane audytu z różnorodnych niezależnych źródeł, wypełniając go danymi szczegółowymi niedostępnymi w żadnym pojedynczym źródle.
 • Audytowanie wszelkich wirtualnych systemów lub aplikacji, nawet jeśli nie wytwarzają żadnych logów, poprzez zapisywanie ekranów uprzywilejowanych użytkowników z możliwością wyszukiwania i odtwarzania lub śledzenia konfiguracji gromadzonych w bazach danych.
 • AuditArchive: skalowalne, dwuwarstwowe magazynowanie (oparte na plikach + bazie danych SQL), przechowujące skonsolidowane dane audytowe z ostatnich 10 lub więcej lat.

AuditIntelligence

 • Panel sterowania obejmujący całe przedsiębiorstwo, który umożliwia całkowitą przejrzystość w obrębie infrastruktury IT.
 • Raportowanie z filtrowaniem, grupowaniem, segregowaniem, eksportowaniem (PDF, XLS itp.), subskrypcjami emaili, wyszukiwaniem szczegółowym, dostępem poprzez sieć, granulacją uprawnień oraz możliwością tworzenia raportów na żądanie.
 • Zawiera ponad 200 predefiniowanych raportów, liczbę wystarczającą, aby sprostać wymaganiom większości audytów.
 • Alerty i raporty w czasie rzeczywistym dla krytycznych zmian konfiguracji oraz dostęp do danych wrażliwych, zarówno wtedy, kiedy jest on udany, jak i nieudany.
 • Pojedyncza konsola do analizy, tworzenia alertów oraz raportowania w obrębie całego systemu i aplikacji.
 • Narzędzia SIEM, Rollback, FIM
 • Integracja z narzędziami SIEM: opcjonalne przekazywanie ważnych danych audytowych do istniejących narzędzi SIEM, wykorzystywanie istniejących procesów, ochrona inwestycji technologicznych oraz ograniczanie rozrostu liczby narzędzi administracyjnych. .
 • Zarządzanie logami wydarzeń: wykrywanie zachowań niewprowadzających zmian w logach Windows i Syslog, takich jak logowanie/wylogowanie, wylogowania kont itd.
 • Rollback zmian: przywraca stan sprzed nieautoryzowanych lub złośliwych zmian bez powodowania przestojów lub konieczności sięgania do kopii zapasowych.
 • Monitoring Integralności Plików (FIM), krytycznych plików systemów i treści, zgodnie z wytycznymi polityki zgodności.

Netwrix Password Manager
Łatwe rozwiązanie do resetowania haseł dla Active Directory

Ulotka Netwrix Password Manager

Zarządzanie hasłami jest czymś, czym działy IT zajmują się każdego dnia. Złożoność haseł oraz wymagania dotyczące polityki ich wygasania prowadzą do częstego zapominania haseł i blokowania kont. W znacznym stopniu zwiększa to liczbę zadań stawianych przed administratorami.
NetWrix Password Manager jest prostym i atrakcyjnym cenowo rozwiązaniem, które pozwala użytkownikom na resetowanie zapomnianych haseł i odblokowywani kont ręcznie, dzięki integracji ze standardowymi procedurami logowania Windows oraz wygodny, funkcjonujący w sieci, portal do samodzielnej obsługi haseł.

KLUCZOWE KORZYŚCI:

 • Zwrot inwestycji
  Automatyzacja zarządzania hasłami w sposób oczywisty generuje oszczędności związane z funkcjonowaniem działów IT. Każdy telefon do działu pomocy generuje koszty oraz zajmuje czas, zarówno pracowników helpdesków, jak i użytkowników. Nasz produkt przynosi natychmiastowe korzyści dzięki eliminowaniu większości problemów związanych z hasłami.
 • Zgodność
  Wykorzystanie naszego produktu jest istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia zgodności z regulacjami takimi jak Sarbanes-Oxley, GLBA, HIPAA i innymi. Wymagają one, jednoznacznie lub pośrednio, wprowadzenia restrykcji wobec uprzywilejowanego dostępu do systemów komputerowych. NetWrix Password Manager zdecydowanie w tym pomaga.
 • Redukcja liczby zadań i kosztów pracy centrów pomocy
  Użytkownik może zresetować swoje własne hasło oraz odblokować konto bez konieczności interwencji administratorów czy pracowników helpdesków. Znikają w ten sposób koszty związane z koniecznością udzielenia wsparcia technicznego czy usługami pracowników centrów pomocy, zajmujących się wyłącznie tym problemem.
 • Podniesienie produktywności użytkowników
  Nigdy więcej sfrustrowanych użytkowników z zablokowanymi kontami, czekających na pracowników helpdesków, którzy mają rozwiązać ten problem. Password Manager odblokowuje konta i resetuje hasła w przeciągu kilku minut, bezpośrednio z okna logowania lub przeglądarki.
 • Zwiększanie bezpieczeństwa
  NetWrix Password Manager wzmacnia zabezpieczania haseł poprzez wprowadzenie scentralizowanego systemu zarządzania. Eliminuje to błędy pracowników helpdesków, gwarantuje ujednoliconą politykę dotyczącą haseł, chroni je i zmniejsza możliwość pojawienia się ataków polegających na odgadywaniu hasła.
 • Aktywne zarządzanie
  Opcjonalne zintegrowane rozszerzenia NetWrix Password Expiration Notifier oraz Inactive Users Tracker powiadamiają użytkowników z wyprzedzeniem o wygaśnięciu hasła, w celu zredukowania liczby incydentów, jak również umożliwiają wyszukanie i automatyczne zablokowanie nieaktywnych użytkowników.

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 • Wykorzystanie bezpiecznego systemu „Question-and-Answer”
  Ten produkt identyfikuje użytkowników poprzez serię prywatnych pytań i odpowiedzi znanych jedynie użytkownikowi, takich jak nazwisko panieńskie matki lub nazwa ulubionej drużyny sportowej. Zapobiega to nieautoryzowanym działaniom ze strony kogoś, kto w jakiś sposób uzyskał dostęp do systemu korporacyjnego. Możliwe jest również dostosowanie istniejącej bazy HR w celu wstępnego uzupełnienia par pytań – odpowiedzi, w celu zmaksymalizowania wydajności oraz ograniczenia kosztów w przyszłości.
 • Resetowanie haseł i odblokowywanie kont
  Kiedy użytkownik zapomni hasła lub zablokuje swoje konto, może kliknąć przycisk „Logon Assistance”, bezpośrednio ze standardowego okna logowania Windows i samodzielnie rozwiązać problem.
 • Bezproblemowa integracja ze standardowymi oknami logowania Windows
  Ten produkt rozszerza standardowe okna logowania Windows (GINA) o nowy przycisk, który można wykorzystać dokładnie wtedy, kiedy pojawiają się problemy z logowaniem. Eliminuje to potrzebę używania systemów telefonicznych i podnosi jakość pracy.
 • Zapobiega podejmowaniu jakichkolwiek działań bez autoryzacji
  Aby zapewnić bezpieczeństwo środowiska firmowego, NetWrix Password Manager chroni przed atakami polegającymi na odgadywaniu odpowiedzi, poprzez ograniczanie liczby nieudanych prób.
 • Wymuszenie instalacji
  Produkt gwarantuje, że użytkownicy zainstalują i będą używali systemu do rozwiązywania problemów z hasłami bez potrzeby kontaktowania się z helpdeskiem, co gwarantuje najszybszy zwrot inwestycji. W celu dalszej redukcji kosztów dostępna jest również automatyczna preinstalacja systemu bazująca na danych użytkowników systemu HR.
 • Łatwy do wdrożenia
  Password Manager wykorzystuje istniejącą infrastrukturę AD i może zostać zainstalowany automatycznie na urządzeniach klienta przy użyciu standardowych mechanizmów dystrybucyjnych oprogramowania (Group Policy, SMS). Instalowanie na urządzeniu klienta jest opcjonalne, jednak zalecane. Nie są wprowadzane żadne modyfikacje schematu Active Directory, wszystko pozostaje w lokalnej, bezpiecznej bazie danych.Wymuszenie instalacji może zostać przeprowadzone bez jakichkolwiek instalacji ze strony klienta (jedynie ustawienia Group Policy).

Darmowa wersja próbna:
Pobierz darmową wersję próbną NetWrix Password Manager już dzisiaj:
Netwrix.com/password-manager

 • STORMSHIELD

 • Barracuda Networks

 • Safetica DLP

 • Kingston Data Traveler

 • ShadowProtect

 • Acronis

 • Barracuda Backup Service