Axence nVision

Axence nVision

Axence nVision to zaawansowane rozwiązanie do kompleksowego zarządzania infrastrukturą informatyczną. Proaktywne monitorowanie sieci, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, monitorowanie użytkowników, ochrona danych przed wyciekiem, zdalna pomoc techniczna – w jednym, centralnie zarządzanym programie! Jest to oprogramowanie, które ze względu na kompleksowość zastosowanych w nim rozwiązań, mnogość praktycznych, łatwych w obsłudze funkcji, wizualizację, przyjazny interfejs – zdecydowanie wyróżnia się z grupy podobnych aplikacji.

 

Axence nVision to 6 modułów oferujących olbrzymie możliwości:

Moduł Network

Wykrywanie i wizualizacja sieci

 • cykliczne wykrywanie urządzeń sieciowych, rozpoznawanie sieci z podsieciami
 • prezentowanie wykrytych urządzeń na interaktywnych mapach, z najważniejszymi informacjami o ich stanie
 • detekcja serwisów TCP/IP działających na urządzeniu
 • porządkowanie urządzeń na utworzonych przez użytkownika mapach
 • mapy użytkownika oraz automatyczne (dla urządzeń spełniających określone warunki)

Monitorowanie sieci

 • monitoring urządzeń sieciowych za pomocą protokołów TCP/IP, SNMP i WMI
 • nadzorowanie pracy systemów operacyjnych Windows, Linux, Unix, Mac; drukarek; switchy; routerów; UPSów
 • monitorowanie systemu Windows i parametrów aplikacji (MS Exchange, MS SQL i inne)
 • monitoring dziennika zdarzeń Windows i usług systemowych
 • monitoring dostępności i treści stron WWW

Monitorowanie serwerowni

 • zabezpiecz serwery przed awarią klimatyzacji, zalaniem i pożarem
 • monitorowanie temperatury, wilgotności, napięcia; czujniki dymu, zalania itp.
 • kontrola dostępu: czujnik otwarcia drzwi, okna, zbicia szyby
 • współpraca z dowolnymi czujnikami wspierającymi SNMP
 • alarm w razie przekroczenia wartości krytycznych

Monitorowanie routerów i switchy

 •  informacja o stanie portu
 • zmiany statusu interfejsów sieciowych
 • lista urządzeń podłączonych do danego portu
 • ruch sieciowy na danym porcie
 • zbieranie adresów MAC na liście znanych adresów
 • wykrywanie urządzeń spoza listy znanych urządzeń

Alarmy i akcje korekcyjne

 • informowanie m.in. o wyczerpującym się miejscu na dysku twardym, nadmiernym obciążeniu serwera, przeciążeniu łącza, braku tonera w drukarce
 • powiadomienia przez: wiadomość na ekranie, email, SMS przez email i telefon (bramkę) GSM, Syslog, syntezę mowy
 • automatyczne akcje korekcyjne: zamknięcie/restart systemu, uruchomienie/zatrzymanie/restart serwisu Windows, uruchamianie skryptów
 • szeroki wybór wykresów i raportów, możliwość tworzenia nowych
 • wykresy w czasie rzeczywistym i historyczne
 • raporty o działaniu systemu: wykorzystanie pamięci, dysku i CPU, obciążenie interfejsu sieciowego, transfer sieciowy itp.
 • raporty dotyczące serwisów i aplikacji: czas odpowiedzi, utracone pakiety, parametry działania MS SQL, Exchange i innych

Moduł Inventory

Inwentaryzacja oprogramowania

 • lista zainstalowanych aplikacji i aktualizacji Windows; lista zakupionych licencji
 • audyt legalności oprogramowania: raporty zgodności posiadanych licencji z zainstalowanym oprogramowaniem
 • wykrywanie aplikacji wg. plików EXE i wpisów rejestru – odporne na „sztuczki” użytkowników
 • często aktualizowana baza wzorców oprogramowania
 • odczyt numerów seryjnych aplikacji Microsoft
 • łatwe wprowadzanie informacji o posiadanych licencjach
 • możliwość audytowania komputerów niepodłączonych do sieci

Inwentaryzacja sprzętu

 • szczegółowe dane dotyczące sprzętu wraz z konfiguracją systemu (informacja S.M.A.R.T., udostępnione zasoby, użytkownicy, komendy startowe i inne)
 • konfigurowalny audyt sprzętu pozwalający np. raportować komputery ze zbyt małym miejscem na dysku systemowym, wolnym procesorem lub niewystarczająca pamięcią
 • szybkie tworzenie raportów ułatwiających planowanie zakupów i rozbudowę sprzętu

Dane administracyjne

 •  informacje dotyczące infrastruktury IT: numery inwentarzowe, odpowiedzialne osoby, koszty zakupów i serwisowania, dostawcy, daty zakończenia licencji i gwarancji (z powiadamianiem) itp.
 • możliwość definiowania dowolnych typów wyposażenia oraz pól danych
 • dowolne załączniki: skany faktur, fotografie nalepek licencyjnych, dokumenty PDF
 • możliwość importu danych z zewnętrznego źródła

Kody Kreskowe

 • generowanie kodów kreskowych
 • przygotowywanie naklejek inwentaryzacyjnych
 • obsługa najpopularniejszych standardów kodów kreskowych
 • aplikacja dla systemu Android umożliwiająca „Spis z Natury”

Zmiany

 • historia wszystkich zmian w zakresie sprzętu i oprogramowania – również dla komputerów czasowo odłączonych od sieci
 • codzienne skanowanie konfiguracji komputerów oraz oprogramowania
 • skanowanie nie obciąża komputera
 • powiadamianie o zmianach

Raporty i alarmy

 •  powiadomienia o zainstalowaniu programu lub zmianie konfiguracji sprzętowej komputera
 • zestawienia konfiguracji sprzętowej i systemowej
 • audyt legalności oprogramowania – zgodności licencji
 • raporty zawsze aktualne – agenty przesyłają automatycznie informacje o zmianach
 • raporty audytowe dla całej sieci i oddziałów

Moduł Users

Czas pracy oraz lista przerw

 • czas rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • informacja o przerwach
 • podsumowanie aktywności pracownika

Użytkowanie aplikacji

 • realny czas korzystania z programi
 • informacja o edytowanych przez pracownika dokumentach
 • cykliczne zrzuty ekranowe, włączane na żądanie

Odwiedzane strony WWW i ich blokowanie

 •  monitorowanie wszystkich odwiedzanych stron internetowych wraz, z liczbą i czasem wizyt
 • blokowanie dostępu do wybranych stron WWW i aplikacji dla pojedynczych stacji roboczych i grup urządzeń
 • najczęściej odwiedzane przez pracowników strony
 • osoby spędzające najwięcej czasu w sieci
 • współpraca ze wszystkimi współczesnymi przeglądarkami

Transfer sieciowy i monitorowanie e-maili

 • monitorowanie ruchu sieciowego z podziałem na sieć lokalną i Internet
 • łatwa identyfikacja „zapychaczy łącza”, użytkowników którzy ściągają muzykę lub filmy, słuchają radia internetowego
 • monitoring nagłówków e-mail: nadawca, odbiorca, temat, rozmiar w kB

Monitorowanie wydruków

 •  szczegółowe informacje o wydruku: autor, czas wydruku, nazwa dokumentu, liczba stron, drukarka, kolor itp.
 • analiza kosztów druku, grupowanie kosztów dla użytkowników i drukarek

Moduł HelpDesk

Baza zgłoszeń serwisowych

 • zgłaszanie problemów przez pracowników za pośrednictwem WWW lub agenta
 • integracja z Active Directory, automatyczne logowanie do sytemu
 • dodawanie komentarzy i załączników do zgłoszenia
 • łatwe dodawanie zrzutów ekranowych przez pracowników
 • możliwość przypisywania zgłoszeń do wybranego administratora
 • raporty: czas pracy administratorów i liczba wykonanych zadań

Komunikacja z użytkownikami

 •  wewnętrzny komunikator dla wszystkich pracowników – bezpieczna alternatywa dla zewnętrznych komunikatorów
 • komunikaty do pracowników z możliwym obowiązkowym potwierdzeniem (np. o restarcie serwera)

Zdalny dostęp do stacji roboczych

 •  zdalny dostęp do komputerów w sieci – również za pomocą przeglądarki internetowej
 • możliwość podłączenia się do komputerów w odległych lokalizacjach, również za NATem – np. laptop w domu pracownika
 • możliwość przechwycenia dowolnej aktywnej sesji użytkownika – również na serwerze terminalowym
 • przejmowanie pulpitu za zgodą użytkownika lub bezwarunkowo

Dystrybucja plików

 •  dystrybucja oraz uruchamianie plików za pomocą Agentów (w tym plików MSI)
 • mechanizm kolejkowania dystrybucji, instalacja może oczekiwać na włączenie komputera

Moduł DataGuard

Kontrola dostępu do urządzeń przenośnych i portów

 • definiowanie uprawnień dostępu dla: dysków przenośnych, pendrive’ów, kart pamięci, wolumenów wirtualnych, telefonów komórkowych, odtwarzaczy multimedialnych, drukarek, kart sieciowych, WiFi, portów Bluetooth, IrDA
 • zarządzanie prawami dostępu do wybranych nośników
 • całkowite zablokowanie określonych typów urządzeń dla wybranych komputerów
 • podgląd urządzeń aktualnie podłączonych w sieci i do wybranego komputera

Autoryzacja dozwolonych urządzeń przenośnych

 • autoryzowanie urządzeń firmowych, blokowanie urządzeń prywatnych (całkowite lub tryb tylko do odczytu)
 • identyfikacja urządzeń przenośnych na podstawie numerów seryjnych
 • urządzenia inne (klawiatura, mysz itp.) nie są blokowane

Audyt operacji na urządzeniach

 •  zapisywanie informacji o wszystkich operacjach wykonanych na wybranych nośnikach
 • rejestracja operacji: podłączenie/odłączenie nośnika danych, zapis plików na nośniku zewnętrznym
 • alarmy sygnalizujące podłączenie nieautoryzowanego nośnika

Moduł Smart Time

 • Wgląd we własne statystyki aktywności w wybranym dniu.
 • Dostęp do wskaźników aktywności podwładnych i wybranych zespołów menadżerskich.
 • Weryfikacja czasu pracy spędzonego przed i z dala od komputera
 • Lista najpopularniejszych stron i aplikacji wraz z liczbą spędzonych w nich minut.
 • Wskaźnik czasu poświęconego na pracę produktywną, nieproduktywną i neutralną.
 • Widok wszystkich aplikacji używanych przez pracowników w wybranym okresie czasu.
 • Możliwość podziału pracowników na dowolne grupy i mierzenie efektywności dla całych zespołów.
 • Samodzielne przypisywanie statusów do aktywności – produktywna, nieproduktywna, neutralna.
 • Definiowanie progu produktywności i limitu nieproduktywności
 • Alerty o przekroczeniu limitu nieproduktywności lub osiągnięciu wymaganego progu.

Więcej informacji: http://www.axencenvision.pl

   

 

 • STORMSHIELD

 • Barracuda Networks

 • Safetica DLP

 • Kingston Data Traveler

 • ShadowProtect

 • Acronis

 • Barracuda Backup Service