Audyty IT

Softil specjalizuje się w zakresie  przeprowadzania audytów legalności oprogramowania. Nasi specjaliści porządkują wszystkie kwestie dotyczące oprogramowania okresowo lub monitorują całą infrastrukturę informatyczną Klienta na bieżąco. Wymiernym efektem naszych działań jest zabezpieczenie przed sankcjami finansowymi oraz redukcja kosztów związanych z zakupem i aktualizacją oprogramowania.

O firmie

Przebieg audytu legalności oprogramowania:

 • Przeprowadzenie wstępnej inwentaryzacji oprogramowania
  Audytor ustala liczbę komputerów osobistych, laptopów i serwerów używanych w Twojej firmie i rodzaj oprogramowania zainstalowanego na poszczególnych urządzeniach. Następnie porównuje te  informacji z liczbą posiadanych przez firmę licencji w postaci raportu.
 • Ustaleniu zasad postępowania i procedur dotyczących bieżącego zarządzania licencjami
  Na tym etapie następuje ustalenie jasnych zasady użytkowania oprogramowania, uprawniających do podjęcia odpowiednich działań – oświadczenie takie musi być zrozumiałe i zawierać powinno informacje o konsekwencjach niewłaściwego wykorzystywania firmowych zasobów oprogramowania. Zasady i procedury zaopatrywania  powinny być proste i zrozumiałe dla wszystkich.  Audytor przedstawia zalecenia, sugestie i rekomendacje.
 • Stworzenie planu zarządzania oprogramowaniem
  Jeśli Klient spełniła zalecenia wynikające z analizy i przedstawionego raportu poaudytowego, otrzymuje certyfikat legalności oprogramowania.

Korzyści z przeprowadzenia audytu legalności oprogramowania:

 • Oszczędności finansowe – sprawne zarządzanie oprogramowaniem pozwala m.in. stwierdzić, które programy są faktycznie potrzebne, a także pozwala określić najbardziej efektywne sposoby użytkowania oprogramowania w całej firmie.
 • Usprawnienie pracy pracowników – po przez przeszkolenie ich, w celu podniesienia poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania programów i ochrony własności intelektualnej oraz wpływu ich racjonalnego wykorzystywania na czas pracy i zasoby IT.
 • Uzasadnienie inwestycji – zarządzanie oprogramowaniem ułatwia szacowanie korzyści wynikających z inwestycji w oprogramowanie.
 • Bezpieczeństwo i pewność – audyt chroni przed ryzykiem płynącym z używania nielegalnego oprogramowania.