STOCK

STOCK

System do ewidencji i zarządzania majątkiem

STOCK umożliwia sprawne wprowadzenie do bazy danych oznakowanych uprzednio za pomocą technologii kodów kreskowych bądź technologii RFID składników majątku firmy.

Katalog STOCK

Modułowa budowa aplikacji STOCK pozwala dostosować ją do wymogów i oczekiwań rynku firm komercyjnych i publicznych, czyli praktycznie do potrzeb każdego podmiotu. Zaawansowana technologia aplikacji STOCK jest elastyczna, dzięki czemu proces zarządzania majątkiem firmy jest efektywny, szybki i nieskomplikowany. Aplikacja działa jako część infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.

Podczas inwentaryzacji przedmioty są identyfikowane dzięki wykorzystaniu przenośnego, łatwego w obsłudze kolektora danych. Zebrane dane, po transmisji do aplikacji STOCK, automatycznie porównywane są ze stanem księgowym, co wyklucza możliwość pomyłki. STOCK automatycznie generuje arkusze spisu z natury, wykazy różnic inwentarzowych wraz z ich rozliczeniem.

Zalety STOCK

 • ergonomiczny interfejs – bardzo łatwa i szybka obsługa
 • możliwość samodzielnego drukowania etykiet z kodami kreskowymi
 • funkcja przypisywania osób odpowiedzialnych za wybrane przedmioty
 • obsługa wszystkich metod naliczania amortyzacji
 • łatwe tworzenie i zarządzanie zestawami lub grupami przedmiotów
 • wbudowany słownik Klasyfikacji Środków Trwałych
 • samodzielne tworzenie dodatkowych pól dla każdego przedmiotu (numery seryjne, źródła finansowania)
 • możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji częściowej
 • archiwizacja wszystkich informacji o zmianach dotyczących składnika
 • możliwość obsługi przez przeglądarkę internetową – ułatwia funkcjonowanie organizacjom wielooddziałowym.

Korzyści STOCK

Dzięki rozwiązaniu STOCK organizacje sprawniej, dokładniej i taniej kontrolują stan swojego majątku. STOCK umożliwia przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji, ale też jest doskonałym narzędziem do ewidencji majątku i zarządzania nim w czasie.

Do najważniejszych korzyści, jakie organizacje otrzymują z wdrożenia rozwiązania STOCK należą:

 • redukcja kosztów związanych z inwentaryzacją nawet do 83 proc.
 • dostępność uporządkowanych i zawsze aktualnych informacji na temat majątku
 • ograniczenie do minimum liczby osób uczestniczących w przeprowadzaniu spisów
 • szybka i bezbłędna inwentaryzacja wszystkich składników majątku
 • łatwy dostęp do dokumentów związanych z majątkiem
 • jednolite szablony raportów i dokumentów
 • obsługa aplikacji z poziomu przeglądarki WWW
 • dostępność do rozwiązania z dowolnego komputera w organizacji.

Bardzo istotną korzyścią dla firm i urzędów decydujących się na STOCK jest również możliwość skorzystania z kompleksowej oferty firmy Softil, m. in. w zakresie: doboru, zakupu, dostosowania sprzętu do pracy z rozwiązaniem STOCK, a także szkoleń,  wdrożenia i bieżącej pomocy z zakresu pracy z rozwiązaniem.

Zastosowanie rozwiązania STOCK umożliwia zaoszczędzenie około 83 proc. czasu poświęcanego na prowadzenie ewidencji majątku tradycyjnymi metodami.

 • STORMSHIELD

 • Barracuda Networks

 • Safetica DLP

 • Kingston Data Traveler

 • ShadowProtect

 • Acronis

 • Barracuda Backup Service