IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej – Warszawa, 13.03.2014

Polecane produkty

Axence nVision

Monitorowanie sieci i zarządzanie zasobami IT
Monitorowanie i wizualizacja sieci
Audyt sprzętu i oprogramowania
Monitorowanie użytkowników
Ochrona danych przed wyciekiem
Zobacz więcej »

HWGroup

Monitorowanie warunków środowiska w pomieszczeniach IT
Czujniki temperatury
Czujniki wilgotności
Czujniki zalania
Czujniki dymu
Zobacz więcej»

Netasq

Kompleksowe zabezpieczenie sieci firmowej
Firewall
Antywirus i Antyspam
IPS (Intrusion Prevention System)
VPN (Virtual Private Network
Audyt podatności
Zobacz więcej»

Securedoc

Pełne bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie danych i dysków

Szyfrowanie pamięci USB
Szyfrowanie nośników CD/DVD
Centralne zarządzanie w firmie
Zobacz więcej»

RYZYKO INFORMATYCZNE W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.
WYMOGI NADZORCZE, PRAKTYKA ZARZĄDZANIA, ASPEKTY BIZNESOWE I SPOŁECZNE.

IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej będzie okazją do wielopłaszczyznowego spojrzenia na ryzyko informatyczne i IT jako czynniki warunkujące rynkowy sukces banków spółdzielczych. Opinie naukowców – praktyków zajmujących się ryzykiem operacyjnym i bezpieczeństwem IT, prawników, doświadczonych konsultantów i przedstawicieli wiodących firm z branży IT i IT Security pomogą Państwu zbudować pogląd na znaczenie IT i ryzyka informatycznego w funkcjonowaniu banku.
Obecny w tle wszystkich prezentacji i wykładów kontekst nadzorczy, związany z wdrażaniem rekomendacji D będzie stanowił punkt odniesienia do niezbędnych działań organizacyjnych i technologicznych, jakie należy podjąć aby skutecznie spełnić wymagania rekomendacji D.

Spotkanie przeznaczone jest w szczególności do członków zarządów BS nadzorujących działy IT, kierowników projektów wdrożenia rekomendacji D, informatyków i osób zarządzających ryzykiem operacyjnym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uczestnicy IV Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej, przystępujący do programu promocyjnego, otrzymają specjalny rabat na zakup wszystkich produktów Axence. Wysokość rabatu będzie uzależniona od terminu złożenia przez Banki zamówień:

Banki, które złożą zamówienie na zakup dowolnego produktu Axence do dnia 31.03.2014 otrzymają rabat specjalny w wysokości
– 20% ceny netto,
– Banki, które złożą zamówienie na zakup dowolnego produktu Axence w okresie od 1.04 do 30.04.2014 otrzymają rabat specjalny w wysokości 10% ceny netto.

Rabat specjalny nie łączy się z innymi rabatami.

Zachęcamy do skorzystania z naszego programu promocyjnego i mamy nadzieję, że w ten sposób ułatwimy Państwu spełnienie
założeń i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania środowiskiem teleinformatycznym, postawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

PROGRAM

13 marca 2014 r.
10:00 Przyjęcie prowadzenia Forum, wykład wprowadzający: Strukturalne dylematy IT w bankach spółdzielczych

 • Strategia informatyzacji w kontekście rekomendacji D
 • Klient banku i jego potrzeby vs. nadzór i jego wymagania w kontekście rekomendacji D
 • „Akceptowalne” ryzyko IT – bezpieczeństwo vs. funkcjonalność
 • Bankowość elektroniczna jako determinanta kierunków rozwoju IT
 • Czy IT pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną?
 • Ryzyko reputacji – ludzie czy technologia budują wizerunek i markę BS?

Krzysztof Maderak
(ekspert informatyki bankowej, trener i konsultant systemów zarządzania ryzykiem bankowym)

10:30 Merytoryczna prezentacja Partnera Forum System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – realizacja i weryfikacja formalnych aspektów rekomendacji D

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – nowe spojrzenie na organizację IT w Banku.
 • Części składowe Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji: dokumenty główne, procedury, instrukcje, wykazy, rejestry, raporty, protokoły, oświadczenia.
 • Zgodność SZBI z ISO27001 i innymi regulacjami.
 • Audyt jako najlepsza metoda weryfikacji zgodności Banku z Rekomendacją D.

Piotr Ożarek
(BlueNet sp. z o.o.)

11:10 Merytoryczna Prezentacja sponsorska: Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT – oszczędności i wzrost poziomu bezpieczeństwa

 • ochrona danych przed wyciekiem poprzez zarządzanie urządzeniami przenośnymi oraz portami;
 • ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem przenoszonym na nośnikach danych;
 • audyt operacji na urządzeniach przenośnych;
 • mapowanie i proaktywne monitorowanie sieci;
 • optymalna konfiguracja alarmów, akcji korekcyjnych i raportów;
 • monitoring parametrów środowiskowych serwerowni;
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania (audyty legalności); efektywne zarządzanie licencjami;
 • inteligentne monitorowanie pracowników; monitorowanie odwiedzanych stron WWW i ich blokowanie;
 • monitorowanie wiadomości e-mailowych; monitorowanie i raporty kosztów wydruków;
 • zdalna pomoc techniczna dla użytkowników

Grzegorz Oleksy
(właściciel firmy Axence Sp. z o.o. S.K.)

11:50 Merytoryczna Prezentacja sponsorska: BIG DATA z KRD BIG czyli 5 mln informacji, które mogą poprawić jakość i czas realizacji procesów decyzyjnych.
(Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA)
12:30 Przerwa, obiad
13:00 Wykład: Rola i zadania Banku Zrzeszającego we wspieraniu banków spółdzielczych w procesie wdrażania Rekomendacji D
Daniel Krzywiec
(przedstawiciel SGB-Bank S.A.)
13:45 Wykład: Bezpieczeństwo informatyki bankowej – specyfika banków spółdzielczych

 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankowości
 • Rola nowych technologii w dostarczaniu produktów i usług bankowych
 • Koncepcja Web 2.0 i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa systemów informatycznych w bankach spółdzielczych
 • Social engineering a bezpieczeństwo IT
 • Czy cyberterroryzm sięgnie banków spółdzielczych?

Dr Dariusz Garczyński
(Katedra Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

14:15 Merytoryczna prezentacja firmowa: Optymalizacja działań operacyjnych – outsourcing IT w zgodzie z nowymi rekomendacjami KNF
(TALEX Spółka Akcyjna)
14:45 Merytoryczna prezentacja firmowa: Audyt Wdrożenia Rekomendacji D i Bezpieczeństwa – projekt połączony

 • Idea połączonych projektów: Audyt Rekomendacji D i Audyt Bezpieczeństwa
 • Audyt Rekomendacji D a Audyt Bezpieczeństwa – obszary wspólne i rozłączne
 • Etapy projektu: Audyt Pierwotny i Re-audyt
 • Nie tylko audyt – także doradztwo i wsparcie w dostosowaniu do Rekomendacji D
 • Certyfikaty Zespołu Audytorskiego Kerberos OCHRONA INFORMACJI
 • Referencje z Banków Spółdzielczych
 • Certyfikaty po-audytowe wystawiane przez Kerberos OCHRONA INFORMACJI
 • Ogólnopolskie szkolenia w zakresie przygotowania BS-ów do Audytu Bezpieczeństwa i Rekomendacji D

dr inż. Albert Sadowski
(Kerberos sp. z o.o.)

15:00 Przerwa na kawę
15:20 Wykład: Rekomendacja D w pół drogi

 • Indywidualne patrzenie różnych banków na rekomendacje D.
 • Efektywność wdrożenia rekomendacji D poza nadzorcza i poza ekonomiczna.
 • Wsparcie świata nauki dla rekomendacji D.
 • Prawidłowe wdrożenie rekomendacji D szansą na ograniczenie ryzyka w banku.
 • Uniknięcie wzrostu entropii IT w bankach jako skutek wdrożenia rekomendacji D.
 • Wdrożenie rekomendacji D – „under construction”.
 • Rekomendacja D – uniwersalizm w obszarze IT w bankach.
 • Rola prawników we wdrożeniach rekomendacji D.
 • Audyt w procesie wdrażania rekomendacji D.
 • Wsparcie firm zewnętrznych podczas wdrożenia rekomendacji D.

dr Jacek Orzeł
(SGH Warszawa, Kolegium Zarządzania i Finansów)

15:50 Wykład: Ochrona danych osobowych w bankowości spółdzielczej

 • Obowiązki banków spółdzielczych z zakresu ochrony danych osobowych,
 • Ochrona danych osobowych a tajemnica bankowa,
 • Wytyczne organów nadzoru oraz sądów w zakresie ochrony danych,
 • Projektowane zmiany w krajowych i europejskich regulacjach dotyczących ochrony danych i ich wpływ na bankowość spółdzielczą.

dr Arwid Mednis
(partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds)

16:30 Podsumowanie i zakończenie Forum
Krzysztof Maderak
(ekspert informatyki bankowej, trener i konsultant systemów zarządzania ryzykiem bankowym)

Kategorie: Aktualności